Energy Golden Sands Energy Golden Sands2 Energy Golden Sands3 cabinet Azalia Ambulance
Денонощен телефон :
+359 885 805 906
Медицински център Енерджи в к.к. "Златни пясъци" е разположен в курортната поликлиника. В него по график работят доктори специалисти - педиатър, хирург, вътрешни болести и други лекари специалисти.
Нашият медицински център е оборудван с педиатричен и хирургичен кабинет, както и с две болнични стай за наблюдение на пациенти, които имат нужда от по специални и днимателни грижи.
Пациентите, за които се налага друга специализирана помощ и изследвания, центъра има сключен договор за обслужване с най - големите медицински заведения в гр. Варна - МБАЛ "Св. Анна", МБАЛ "Св. Марина", Детска болница "Лисичкова".
Медицински услуги на пациентите се предлагат 24 часа в денонощието.
Местонахождение Куротна поликлиника "Златни пясъци"
/ до полицейския участък и администрацията на Златни пясъци./
golden_sands_map