Денонощен телефон :
+359 885 805 906
България, к.к. "Златни пясъци"
Тел/факс: ++35952356645
Тел : ++359 885 805 906

България,
к.с. "Кранево"
Тел/факс: ++35957966112
Тел : ++359 885 805 906

Лице за контакт :
Застрохователни и асистинска
компании
Теодора Христова
Тел. : ++359886906262
РУСКИЙENGLISH